Waor of neet waor aflevering 496

woensdag 16 april 2003

Wim Kuipers

Sjieneeske

[A. FOUT]

Taal is neet altied leuk. Begin dit jaor is ei book versjene mit verzónne plaatsname, wie Black Pantalonië Zjwartbrook. Mae ich loos aeve zoe good: dae is van Limburg: dóm. En veer waere onnag de Sjieneze van Nederlandj geneump. Umdet veer van sjoen sjoon Sjeng kalle. Die Sjieneze, die waere ouch sjpleetouge geneump. En waat is noe ei sjieneeske? Loester: ein horizóntaal sjpleetje in de veurdeur. Dao zoog me boete bao nieks van, mae achter de deur kós me zeen waem getoep hauw.

[B. FOUT]

Dao gluif ich nieks van. Sjieneze zien gael, veer kalle van 't Gael Gevaor, de Gele Zee. En vreuger waerde gedach det Sjieneze neet lank wore, bietje ineingedaoke. En zoe is 't Sjieneeske aan ziene naam gekómme: ei klein gael frunselig eppelke, neet väöl groter es ei pingpongbelke.

[C. GOED]

Lankzaam kómme veer wo veer zien mótte. 't Haet mit de kleur gael te make, mae ei Sjieneeske is neet zoe hiel erg gael. 't Is namelik de Europese kanarie, in 't Frans cini geheite, en dao höbbe de luuj same mit det gael van de gekweekde kanaries sjieneeske van gefisternuld.

[OPLOSSING: C]

Voluit heet deze kanarie in 't Frans serin cini.