Waor of neet waor aflevering 566

maandag 28 juli 2003

Wim Kuipers

Vlök

[A. FOUT]

Interessant waord, den 't is mesjiens ein volksetymologie, det beteikent det 't volk det waord get verangerd haet, dan kóste ze det baeter begriepe. Vlök det zien de ierste vaerkes van veugel en hoonder, die nao ei paar waeke al weer oetvalle. Dan likge ze dao in de kooj, wie vlokke zoge de luuj. Zoe verklaorde ze det vraem waord, det oet 't Sjlavies kump, mae laot det zitte.

[B. GOED]

Valle zaes doe, en jóng veugel: klop. Die valle waal ins oet 't nès, veural die die al te vlök zien. Die zien get veuroet, en wille dan te sjnel oetvlege. Me zaet det ouch van eine jóng dae op zien neugende al achter de maedjes jeug. Zoe gesjpraoke höbbende mein ich: vlök is: get veuroet, vreug riep, zaet 't waordebook.

[C. FOUT]

Doe mós 't ummer euver die dinger höbbe, höbs doe nag las van dien hormone? Of van de wurmte? Nae dan vrundj A, dae woor in de gooj richting mit zien vlokke. Wen veur aan de sjnie dinke, die vlökskes die dök ei paar menute likge en dan al weg zien, dan waert de betekenis dudelik: vlök is wie vlokke: weik, neet vas, ouch sjlap, vluchtig: det haet dao ouch mit te make.

[OPLOSSING: B]