Waor of neet waor aflevering 582

dinsdag 19 augustus 2003

Wim Kuipers

Görg

[A. GOED]

Wen ich uch dök heur, mót ich dinke det geer görg ziet. Efkes oetlikge. De Romeine zagte al: mens sana in corpore sanum, ofwaal: eine gezónje geis in ei gezóndj lief. Nou, dae kal van uch, dae oet eure geis kump, dae is neet normaal dus zólt geer, eur lief waal görg zien: zjwaak, krenkelik, óngezóndj.

[B. FOUT]

Doon veer hie mesjiens WEIKE kal, wie de jeug allewiel zaet? Görg, det kan namelik weik beteikene. Vreuger heurde me: dae sjtokvösj, dae mót me kaoke wies d'r görg is. Mae meis is görg: euverriep. Ein görg paer, die vèlt dich van 't sjteelke aaf.

[C. FOUT]

Sjoen verzónne. En noe neet ins het teende waord veur dreug, wiet geet dök doot, of woot geer ouch good in ziet: geslachtsdrift van de geit. Mae de beteikenis is maekelik. Dink aan gorgele. Wiene duit me det? Bie kaelpien, of wen dich dao get vas zit, en dan bös te görg: heis in de kael, mae neet van de sjtumbenj: dao zit get vas. Det neump me ouch waal: eine kwekkert in de kael.

[OPLOSSING: A]

Opmerking: B. bedoelde mörg.