Waor of neet waor aflevering 584

donderdag 21 augustus 2003

Wim Kuipers

Trol

[A. FOUT]

Veer höbbe hie al ins d'n troela gehad of troel: drei äös bie 't kaarte meis rikke. Dao zit de TR in van trio en tricolore: dreikleur, van tres en gank mae wiejer. Dao haet d'n trol ouch mit te make. Einen trol, det zien drei buim biejein. Die sjtinge bie kepelkes of bie ei waegkruuts, en ich hoof uch neet te zèkge waat ze veursjtèlde: Heilig Getal, de Dreivöldigheid went geer nag wit waat det is. Of de Dreikeuninge. Of 't heilig hoesgezin: Jezus, Jozef en Maria. Amen.

[B. FOUT]

Wen ich neet wós waat einen trol is, zól ich op dich sjtumme. Waats doe zaes klink sjitterend en ich mót mit ein trolleybös aan gevare kómme veur geliek te kriege. Trol trolley: dudelik, den me hauw ouch trolliewaegelkes, meis bie sjteinfebrikke, en aevezoegood in de miene. Me zag ouch rólwaegelkes, mae in twie of drei miene en zeker bie de sjteinaoves hote die dinger trol: ei rólwaegelke.

[C. GOED]

Efkes good loestere. Gesjpraoke Limburgs is of woor: det Tink lik in 't Törp op 't Taak. Ja zeker, of mót ich det nag ins zèkge? Waat zeen veer: Nederlandse D is hie ein T. Zoe ouch bie dit waord: die T is de D van drol. En waat liek wen me good kiek op einen drol? Zjuus: een dennenappel, det is d'n trol.

[OPLOSSING: C]