Waor of neet waor aflevering 591

maandag 01 september 2003

Wim Kuipers

Traef

[A. GOED]

Ich bön nagal vinnig vinj ich. En ich zól vandaag oet wille rope toet traefdaag. In Den Haag haet me de Trèveszaal gans sjiek, mae zoeget mein ich neet. Vandaag huuj veur anger loestereers vandaag beginne de sjole. Det beteikentj: nagal get maedjes, jónges, sjtudente mae ouch lierare beginne huuj mit ein traef veur d'n daets ofwaal: ein plank veur de kop. Traef is ei dun belkske, of ein plank amen.

[B. FOUT]

Neet zoe knotere. Me kan de miense ouch veurhaoje: huuj guf 't bie de sjole einen traef van talent, van kienjer, pubers en lierare die get goods wille. Waat is dus traef: ei anger waord veur waat allewiel op zich Duutsj Treffen hit. Det is noe ein manifestatie, fies, mae vreuger mie ein biejeinkóms. Einen traef van alle luuj die Coenen heite, einen traef van beugeleers.

[C. FOUT]

Geer mót neet alle wäörd wille verklaore. Ich höb troewes nag eine sjieke veur gelierde hiere wiet geer. Waat dach geer van travestiet: d'n traef van 't dörp. Kan det? Volgende kier aan dinke. Óngertösje is traef ei erfwaord wie det hit: höbbe veer vanoet 't Westgermaans. Dan is neet maekelik te achterhaole wo det waord vandan kump. Mae de beteikenis is waal klaor wie pómpwater: d'n traef is eine reifel graas es gesjeid tössje twie veljer, akkers. Me wis waat sjtök van dich woor, en me kós dao maekelik euver loupe. Henjig.

[OPLOSSING: A]

't Waord traef kump oet 't aod-Frans, gesjpeld es tref. Komt vooral langs de Waalse grens voor.