Waor of neet waor aflevering 632

dinsdag 28 oktober 2003

Wim Kuipers

Mit ei gesjèld sjtekske heivers gaon

[A. FOUT]

Loester: aerpel die veur de verkes wore, die sjèlde me neet. Boere: die hauwe nag óngesjaafde plenk in hoes boere hote óngesjaaf. En wen noe zoe boerejungske bie get baeter luuj góng sjpele, dan ergerde die luuj zich waal ins aan det óngesjaafde ónbesjaaf hit det allewiel. Mae det kóste ze neet taenge die kienjer zègke, tillefoon goof 't neet, dus gove ze die wichter ei gesjèld, besjaaf sjtekske mit. Dan wóste die boere - de volgende kier mótte ze get baeters aan höbbe. En noe de oetdrökking: ei sienjaal gaeve det d'r get mis is, mit dien meneer van doon, hanjele, veurkómme.

[B GOED]

Waat bös doe eine aardige goje miens. Of mót ich dinke: naïef? Dinks doe wörkelik det rieke luuj, laote veer ze bie de naam neume: de Regouts, det die zoe veur de wichter van de arbeiers zörgde? Det die bie häör verwinde etterkes kóste kómme sjpele? Kóm noe. Al ins van socialiste geheurd? Die vroge waal ins get, zjuus wie wichter. En dan zagte die diekköp: dieke dinges, geer kónt ei gesjèld sjtekske kriege. Hauwe ze nieks aan. Dus waat beteikentj die oetdrökking? Aafgesjeep waere.

[C. FOUT]

Leuk gevónje. Mae woveur sjèlde die Regouts dan ei sjtekske? Gónge ze det iers boete zeuke? Woveur gove ze geine kezelsjtein mit dao hauw me nag minder aan. Ei sjtekske kan me nag opsjtaoke. Nae jónges: ei sjtekske sjèlt me umdet dao oetsjtaeksels aan zitte, däör en ouch biegegaeve: 't is ei bietje netter. En waem deej det, de wichter zoegenaamp zoe sjtekske mitgaeve? De begiene, de broeders: die móke van die dörpskienjer nag ei bietje. Dus waat beteikentj die oetdrökking? Get besjaving biebringe.

[OPLOSSING: B]