27 12 96 Eurocente 961218
Ze heije in Europa hun geldjkwestie sumpel knne oplosse. Ze heije daoveur neet de norm van Mesjtreech mer de norm van Venlo mote toepasse. In Venlo kieke ze dich sjeif aan es te mt gljes in de plaats van mt marke wils betale. ... lees verder ...  

20 12 96 Krismesfaxe 961218_
Krismes en Nuujaor dat zeen de feeste van de gezelligheid. Daorm kaom de PTT dit jaor op ei grandioos kedo-idee: koup biej s in de Primafoon eine fax veur opa en oma!
... lees verder ...

13 12 96 Neet niks 961211
Neet Nix heisj het ltste manifes van de jngsosjaliste. De aansjpennelinge van de PvdA wille mt dae sjonen titel de wirkman op het filosofisch niveau van Ren Diekstra brnge.
... lees verder ...  

06 12 96 Sinterklaos 961204
Sinterklaos is eine pedofiel en de Krisman is al gein vets baeter. Saer de Dutroux-affaer op het Belsj haet het woord 'pedofiel', dat ltterlik 'knjervrundj' beteikent, ein gans anger bedudenis gekrege.
... lees verder ...  

29 11 96 TV-Limburg 961126
De modernen tied geit vl te sjnel! Den 2den oktober 1952 woort door minister Cals de eerste tillevisie-oetzending van de NTS (Nederlandse Televisiestichting) veur ein proefperiode van twee jaor toegesjtange.
... lees verder ...

22 11 96 Doctorandus Limborandus 961120
Joep Leerssen zaet dat aan de universiteit van Mesjtreech eine 'leerstoel' veur de Limburgse dialectologie moot kmme. Het woord leer'sjtool' zaet het al: de Limburgse taalknnis is veural ein zittend ambach.
... lees verder ...

15 11 96 Dae klmmelaer hiebaove 961113
De minsj vundj dat God de waereld op Rosenmontag mt eine zate kop inein haet gesjtaoke. Van dae prsjkraom dao klop dus niks van, en de minsj is dan ouch de gansen tied baezig m dat klmmelwirk biej te sjave.
... lees verder ...

08 11 96 Limburgse nachte 961106
Wae gewnd is 's aoves mt de hinne op de rk te gaon, moot neudig zien sjlaopgeweundes gaon verangere. In Den Haag hbbe ze namentlik besjlis dat de Limburgse Nach mer vief en ein hauf oer lank is. Dat kump zo: de ministers Kok, Jorritsma en De Boer zote veurige waek weer ins mt den eelenj van het vleegveldj van Baek opgesjeep.
... lees verder ...  

01 11 96 Erm en Riek 961029
Maog einen erme ei brood sjtaele? Bisjop Muskens meint van waal. "Neij", zaet Wim Kok, "einen erme maog zich geine wk klauwe. De bisjop moot ins baeter zien teen gebaoje naolaeze.
... lees verder ...

25 10 96 UFO-beeste 961023
Is het de kat van de sjlechter van Klmme, of is het eine poema? Het is in jeder geval geine meuge. Den einen daag zit hae in Valkeberg en daags d'rop in Bunj. De poematoeriste loupe achter hm aan en belle de plisse.
... lees verder ...  

18 10 96 Almenakmaekers 961017
Ei bragkelgesjef is dat waat de Hollenjers ein hoeshauwe van Jan Steen neume. Alles is dao naovenant: de pispot sjteit op taofel en de keeskmp nger het bd. De Pruse neume dat "eine polnische Wirtschaft".
... lees verder ...

11 10 96 Asterix waor 'ne Belsj 961008
Dees waek is ein Limburgse vertaling van ei book van Asterix oetgekmme. Asterix, den heldj van teikenaer Uderzo en tekssjriever Ren Goscinny kalt normaal Frans en hae laef rges tsje Bretagne en Normandi in ei drpke aan de Franse kus.
... lees verder ...  

04 10 96 FC Limburg 961003
Es het erm te doon is de Limburgse Volkskultuur oet te drage is de provincie gein meujte te min. Num noe s sjoon foetbalkultuur. Dat allemaol good gemeind, mer dao geit vl te min richtige oetsjtraoling van oet. Dao wurt waal ins einen trein aafgebraoke.
... lees verder ...

27 09 96 Dialektologe 960820_
Het Limburgs maog dan gein erknde taal zeen, veer hbbe hiej in jeder geval get waat ze in Frieslandj of in het boetelandj neet hbbe, namentlik: het grootste aantal dialektologe per veerkantje killemaeter. Limburg haet bekans meer dialektologe es luuj diej nog Limburgs kalle. Wovan kump dat?
... lees verder ...

21 09 96 Isoglosse 960828
Ich hb het hiej al ins gehad euver het lestig laeve dat veer, dialektologe, hbbe. Veer kmme in aanzeen dan waal vlak achter de goeverneur en de brgemeister en veer zeen nao DSM en NedCar de grootste wirkversjaffer. Tenminste es het erm geit beheijmaekers en sjtkker nverdraag aan den dreij te haute.
... lees verder ...  

14 09 96 Hr wirk, zien laeve 960911
De meiste luuj wachte mt hun biografie ps dat ze mt eine poot in het graaf sjtaon of dat ze gans dood en begrave zeen. De oetzunjering op dae regel kump natuurlik weer oet Mesjtreech! Andr Rieu (47) vnj dat hae sjtillekesaan op den auwerdm gekmme waor m ei book euver zien eige te sjrieve.
... lees verder ...

06 09 96 Frisje wndj 960820
Het geit mich mt dees kolm in de gezt neet veur het waer. Ich bn ngertsje biej Veldeke aeve gaer gezeen wiej ei verke in ein juddekeuke. Diverse dialektologe zeen mich al de bks kmme opbnje, want ich bn es Belsj natuurlik ein vraem doef op hunne sjlaag.
... lees verder ...  

31 08 96 De Garibaldi van Kirchraoj 960828
"On n'a pas de ptrole, on a des ides", zgke de Franse. Ouch es-te geinen olie hbs, dan kns-te mt ei good gedach, toch nog geldj verdene. Allein wille de Hollenjers d'r mer neet aan, es ins ei good gedechs oet Limburg kump. Daorm besjrief ich hiej de tristige gesjichte Thijs Wltgens, eine Limburger ... lees verder ...

24 08 96 Erme Wim 960820__
Journaliste hbbe ei gevaorlik ambach. Geer dnk dan natuurlik direk aan journaliste diej rges midde in einen aorlog zitte en diej de keugel m de ore fluite. Mer dat is ei loezelaeve in vergelieking mt het gevaor dat eine journalis hiej dageliks in Sjengelandj moot doorsjtaon. ... lees verder ...

17 08 96 Hauf Belsje 960807
Limburg haet 1.100.000 inwoners. Pardon, verekskezeer: ei miljoon Limburgers en hnderd doezend Mesjtreechtenaere. Waat is het versjil tsje de Mesjtreechntenaere en de res van Sjengelandj? Eine Mesjtreechtenaer kalt ein "taol" en de res ... lees verder ...

10 08 96 Laeve en laote laeve 960807_
Kan eine sjlummen Hollenjer nog get lere van eine sjtmme Belsj? Es-te zo'n vraog sjtls dan klatsje ze zich al op de batse van de sjpas en het plezeer. Dan moot Paosje eers op maondig valle en de hl bevreze. ... lees verder ...

03 08 96 Limburgers laeze gein beuk
Limburgers laeze bekans gein beuk. Het CBS haet zich dat oegezeuk mt de ciefers van de beuk diej in de bokerieje oetgeleend waere. Waat betuint zich? Limburgers lene zich mer hauf zovl beuk es in anger provincies. Is Sjengelandj dan ouch ngehoebeldelandj?
... lees verder ...

27 07 96  Laammaekers en Hesselaere 960707_)
De sjtad Hasselt op het Belsj en s Zitterd zeen al 50 jaor sjumelaasjsjtaej. Diej twee heije zich neet baeter knne treffe. Ze hbbe ummers allebeij diej apaarte greutsjigheid van grote drper, diej meine dat ze Paries en Londen tegeliek zeen.
... lees verder ...

20 07 96  De taal van Sjengelandj nao peringelandj 960707
Limburg besjteit neet. Limburg dat is de federasie van de republieke tsje Eisde en Gennep wo de luuj Holles kalle mdat ze zich angers ngerein neet knne versjtaon. Daorm moot eine van Pth in de Makro van Nth Holles moele.
... lees verder ...

13 07 96 De sjout van de zachte G 960707__
Worm zeen d'r zovl wirkeloze in Limburg? Wovr gaon bedrieve lever nao Maleisi, Indonesi en China? mdat het wirkvouk dao zo gojekoup is? mdat ze dao meer knne verdene? Op het sjtadhoes van Mesjtreech hbbe zich dat ins good oetgezeuk. ... lees verder ...

28 06 96 Foetbal 960625
Het is gelkkig weer euver. Ich waor zo kntent dat Seedorf dae penantie taenge de Franse kipper sjtampde. Daomt waore veer hiej weer veur twee jaor van de oranje-gekkeriej verlos. ... lees verder ...

21 06 96  Good Limburgs Besjtuur 960611
Hollnjers wille mer niks sjnappe. Heije veer veur de WBL-enqute nog spesjaal den ngerkeuning van Gelaen nao Den Haag gesjik m dao ins te verduutsje wiej het Limburgs besjtuur inein zit: diej Hollnjers blieve altied mer vraoge of dao pepiere van zeen,
... lees verder ...  

14 06 96 Km neet aan Gelaen 960611
Het aktiekommitee van Gelaen is eigentlik nog vl te vruntjelik veur diej van Zitterd. Mt zo-eine brave sjlogan wiej "Km neet aan Gelaen!", geis-te diej sjtadsjffers neet sjoew make. Baeter waor gewaes: "Ntte laammaekers, ... lees verder ...

07 06 96 Oos naobers 960514__
Veer Limburgers zitte d'r toch mer sjlech mt geportretteerd. Lnks, rechs, baove en nger hbbe veer mt vraem naobers. Aan den eine kantj ntte Pruse, aan den angere kantj sjtm Belsje, nger luij Wale en baove -'t ergste van al- sjael Hollenjers. ... lees verder ...  

31 05 96 Wndj znger raenge 960514
Ze zeen dus baezig m het Limburgs es sjtreektaal in Den Haag (en in Europa) aanerknd te kriege. Het Limburgs dat besjteit dan offisjeel. Mer eigentlik is zo'n erknning niks angers es ei sjien of ei gebaortebewies van de gemeinte. ... lees verder ...

17 05 96 Sjengingitis 960514_)
Het 'Sjengingitis' is ein gevaorlike zeekde. Het haet te make mt de Limburgse meneer m biej alles achterop te loupe. Waat einen angere in eine keer kan, doon veer in twee keer. Waat veur einen angere sumpel is, make veer ingewikkeldj. ... lees verder ...

10 05 96  Friezelandj en Sjengelandj 960927
De Frieze hbbe het dus zo wied gebrach: hunnen offisjele naam moot in Nederlandj gesjreve waere wiej ziej zich dat hbbe oetgedach: "Frysln' mt ein Griekse "y" en ein "" mt ei parapluke op de kop. En in Frysln kalle ze Frysk en maoge ze ouch braer mt de name van de drper in het Frysk langs de waeg ztte. ... lees verder ...

03 05 96 Luij Limburgse vot 960429
Einen aolifant en ein mgk sjleipe allein hun eige gewich mt. De minsj, dae is al vreug begs van alles mt te sjrge. Wiej het te zjwaor woort maakde hae zich ein kar. Daonao maakde hae ei paerd of einen aezel zo gek m diej kar te trkke. ... lees verder ...

26 04 96 Limburgs deukske 960416
Wiej ich al get groter waor, de sjooltied waar veurbiej. Doe hauw ich gaer wiej jederein ei maedje aan mien ziej. Ei knap gezichske, ein aardig kndj, mt m de kop ein deukske. ... lees verder ...

19 04 96 Lestige luuj 960416_
De luuj zeen lestig, ndankbaar en kort van nthaud. Es teen jaor geleje einen Iljoesjin-bmmewerper baove Gelaen waor kmme vlege, zouwe ze van de sjrik in de kelder zeen gekraope. ... lees verder ...

12 04 96 Kultuurklppele 960326__
Luuj, diej noe tachtig jaor zeen, hbbe het weer aan hun bein: veur de veerde keer in hun laeve mote opa en oma zich ein nuuj Nederlandse sjpelling gaon lere. Raar mer waor: opa en oma zeen vreuger ouch nao sjool gewaes. De meister leerde hun dao leze en sjrieve ... lees verder ...

05 04 96 Het verke in het sjuurke 960326_
Oze 'transgene' sjtier 'Herman' haet de waeg geweze: bnnekort knne veer beeste groottrkke diej s gratis organe gaon levere. Es get biej de minsj kepot geit is dat gein ramp. Znger aafsjtotingsversjiensele knt hae ei nuuj sjtk kriege van ei bees ... lees verder ...

29 03 96 Ei kndj van 25.000 glje 960326
Ze waore al get laat getrouwd. Want eers moos er geldj verdeend waere. Carrire gemaak, een hoes geboewd, twee auto's aangesjaf, einen aansjtendige knnissekrnk oetgeboewd. En zich alles gekoch wovan ze dachte dat het anger luuj de ouge oet ks sjtaeke. ... lees verder ...

22 03 96 Gevlch euver de Maas 960313
De Nobelpries veur de vraej en de minsjlevendheid geit dit jaor nao eine Belsj: brgemeister Guido Millen van het drpke Laoneke in Belsj Limburg. Deze waerdigen opvolger van Moder Theresa haet ziene pries dbbel en dik verdeend: Laoneke haet neet minder es 3500! ... lees verder ...

15 03 96 Ongesjreve beuk 960312
Woorm besjtaon bekans gein beuk in het Limburgs? Mt anger waereldjtale kns-te eine bokerk vlle, mer mt de Limburgse gesjrifte kriegs-te nog neet het sjaap baove het keldertrepke vol. Luuj, diej van Limburg niks versjtaon, zgke dat veer te luij zeen m te sjrieve. ... lees verder ...

08 03 96 Sjpaans blood 960208
Het Limburgs blood dat is 100% zuver. D'r zit aaf en toe waal ei paar persent beer in. Mer ouch op ei sjttefees zits-te mt 95 persent blood en 5 persent Brand nog altied op de vol hnderd persent Limburgs Eige en hoofs-te gaaroet geine sjrik te hbbe es de plisse dich laote blaoze. ... lees verder ...

01 03 96 Biejein 960208_)
In het jaor 2000 kmme Nederlands en Belsj Limburg weer definitief biejein. Dat is gans sjtil tsje Den Haag en Brussel euvereingekmme. Het kaom veur mich neet op het nverwachs. Saer het bezeuk van de keuningin veurig jaor aan Limburg zoot er tsje Soesdijk en Mesjtreech toch al een dikke vleeg aan de lamp. ... lees verder ...

24 02 96 Limburgs eige 960208))
Het Limburgs Eige, dat is van s en van s allein. Limburgers weite dat het besjteit, mer hbbe het nog noots gezeen. 't Is zo get wiej het Heilige Graal, en het moot rges in Limburg te vnje zeen. nger de grndj of baove de grndj. De dialekvereiniging Veldeke meint dat het nger de grndj lik. ... lees verder ...

17 02 96 Begiene, pestoors, auw wiever 960213
D
e bisjop, de pestoors en de pestoor-daeke hbbe het gezag: niks dervan m mt de Vastelaovend es begien of pestoor verkleijd rndj te loupe. Wae dat toch deit sjteit het eint en het angert te wachte. ... lees verder ...

16 02 96 Paries aan de ktelbeek 960208
In Amsterdam, Brussel en Paries hbbe ze noe sjpiet, wiej haore op hunne kop, van de sjtmmiteite diej ze vreuger hbbe gedaon. Ze hbbe hauf sjtaej aafgebraoke m er appartemnte en kentore te ztte. Van al de belaofde riekdm is niks gekmme. De sjtad wurt erm, voel, nlaefbaar. ... lees verder ...

09 02 96 Het kruuts van Kok 960116_)
De sosjaliste blieve sosjalis mer gaon alles aafsjaffe waat tevl op sosjalisme truk. Wim Kok haet dat zelf bedach. Hae sjniejt het sjilderiej mt de ideologie oet de lies en dan haet hae nog eine sjone kader euver. Do-in maog jederein zich het mirakel van het sosjalisme druime. ... lees verder ...

03 02 96 Abraham 960116
Hb geer dat ouch al gezeen in uch gezt? Einen Abraham of ein Sarah. Naeve ei doodsbesjeid sjteit bekans jederen daag zo'ne sugkelaer of zo'n gooj bltsj van vieftig jaor mt naam en auwerdm. Wo angers den datum van de liekms sjteit, ztte ze noe nog 'perfisiat'. ... lees verder ...

26 01 96 Jaobroors 960116__
Limburgers knne neet neij zgke. Diej oetsjpraok kump neet van mich, mer van Thijs Wltgens, de brgemeister van Kirchraoj. Wltgens kn dat good insjatte, want ouch Kirchraoj zit vol mt jaobroors. Daorm is hae dao noe meijer.
... lees verder ...

20 01 96 Anschlu 960116_
Het is weer zo wied! Zitterd is opnuuj in den aanval m zich de waereldsjtad Gelaen bnne te pikke. Mer noe hbbe ze get angers en vl gevaorlikers gevnje. Ze wille ein fusie mt Baek en dan kump Gelaen waal van allein bie Zitterd. ... lees verder ...

13 01 96 Maote en gewichte
Ein Zil of ein Rooj waar vreuger in Zitterd e kitsjke meer es 20 m2. 't Kos ouch nog van drp tot drp versjille. In Ech waar 'n rooj al 21,22 m2. Mer in Remunj, wo
... lees verder ...

06 01 96  Aanpasse ok
Wiej pas zich 'nen Hollenjer in Limburg aan? Kn 'nen Hollenjer in Limburg gelkkig zeen? Haet 'nen Hollenjer hie dezelfde rechte es de echte, richtige Limburgers,
... lees verder ...