Leonie Robroek (geb. Schaesberg 1961) volgde een opleiding aan de Pedagogische Academie en studeerde Nederlands aan de Katholieke Leergangen te Tilburg.
Werkte in het basis-, beroeps- en volwassenenonderwijs.
Specialisatie: 'Nederlands als Tweede taal' en 'Moedertaalonderwijs'.
Kent zowel Limburgse als Brabantse dialecten. Publiceerde 3 dichtbundels in het Nederlands. Publiceerde samen met Leo Henderikx in 1996 'Eine Assebak vol mit Sjtoemele' (tweetalige briefroman, Nederlands/Limburgs) en in 1997 'der Klinge Prins', Limburgse vertaling van 'le petit Prince', van Antoine de Saint-Exupéry. Vertaalde in 2000 het kinderboek Pinoccio naar het Limburgs (Pinokkio zien Avventure).
Voormalig lid van het Veldeke-bestuur, voormalig lis van Veldeke Literair. Verliet de vereniging in 1994 en richtte de Stichting Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) op.
Sedert 1994 ook actief in de gesproken blindenbibliotheken waar ze er voor zorgt dat Limburgse boeken op band worden ingesproken.
Sedert 1997 lid van de werkgroep AGL, waarin haar deskundigheid
op het gebied van de dialecten van haar Oostelijke mijnstreek zeer gewaardeerd wordt.
Hobby: verzamelen en archiveren van alle publicaties i.v.m. het Limburgs
Ambitie: Limburgs onderwijs op school.